Spodbujanje zaposlovanja na zelenih delovnih mestih

Zavod RS za zaposlovanje je objavil javno povabilo delodajalcem za izvedbo programa Zelena delovna mesta.

 

Zelena delovna mesta so pomemben vidik trajnostnega razvoja, saj lahko prispevajo k ciljem na področju podnebnih sprememb, ohranjanja narave in okolja ter posredno k aktivaciji brezposelnih oseb.

 

Namen javnega povabila je spodbujanje delodajalcev k zaposlovanju brezposelnih oseb na zelenih delovnih mestih za nedoločen čas. Delodajalci lahko pridobijo subvencijo za zaposlitev brezposelnih, ki so prijavljeni v evidenci brezposelnih.

 

Mesečna subvencija znaša 680 evrov in se lahko izplačuje največ dvanajst (12) mesecev. Delovno razmerje mora biti sklenjeno za nedoločen čas. Za krajši tedenski delovni čas, vendar ne krajši od dvajset (20) ur, lahko delodajalci zaposlijo invalide, ki v skladu z odločbo o invalidnosti smejo delati le krajši delovni čas.

 

 

Za subvencijo za novo zaposlitev lahko kandidirajo:

  • delodajalci iz dejavnosti, kot na primer gozdno-lesna veriga, ekološko kmetijstvo, učinkovita raba naravnih virov, proizvodnja energije iz obnovljivih virov, povečanje energetske učinkovitosti, trajnostni turizem ali iz drugih dejavnosti, ki prispevajo k ciljem na področju podnebnih sprememb,
  • delodajalci, ki zaposlujejo delavce v poklicih, kot na primer mizar, gozdar, montažer, inženir, serviser, strokovnjak za okolje ali kakšen podoben poklic, katerega delo je okoljsko prijazno.

 

Na voljo je 2,45 milijona evra, ki jih sofinancira Ministrstvo za okolje in prostor iz Sklada za podnebne spremembe. Predvidena je subvencionirana zaposlitev 300 brezposelnih iz vse Slovenije za nedoločen čas.

 

Povabilo je odprto do porabe sredstev, vendar najdlje do 30. 6. 2024.

Več na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje

 

Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti