Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj,
Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Razpis:

Javni razpis za financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in podjetja v okviru slovenskih poslovnih točk za obdobje od 2018 do 2022, SPOT  regije.

(Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Evropski sklad za regionalni razvoj, javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma).

 

Namen javnega razpisa: 

Namen javnega razpisa je podpora in pomoč potencialnim podjetnikom ter mikro, malim in srednje velikim podjetjem, ki se srečujejo s podjetniškimi izzivi v Republiki Slovenije ter izboljšanje podjetniške kulture, krepitvi podjetniškega potenciala in pospeševanje ustanavljanja novih podjetij.

 

Cilji javnega razpisa:

– Povečanje informiranosti in znanja za reševanje izzivov na podjetniški poti v vseh fazah podjetniškega ciklusa,
– Povečanje zgodnje podjetniške aktivnosti,

 

Cilji bodo doseženi z rezultatom povečanja števila podjetij, ki prejmejo nefinančno podporo.

 

Predmet javnega razpisa:

Financiranje izvajanja brezplačnih storitev na 12 slovenskih poslovnih točkah.

 

Vrednost javnega razpisa:

Skupna vrednost javnega razpisa je 12.980.400,00 EUR. Statistična regija Osrednjeslovenske regije SPOT točke ima odobrenih sredstev v višini 2.238.000,00 EUR.

 

Kratek opis operacije:

Projekt SPOT zagotavlja izvajanje celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in MSP, povezovanje različnih institucij in vzpostavljanja partnerstva za spodbujanje podjetništva na lokalni in regionalni ravni, evidentiranje potreb na lokalni in regionalni ravni, poročanje o zaznanih administrativnih ovirah s strani svetovancev pri nastajanju in delovanju podjetij.

 

Ključne aktivnosti SPOT regije:

–          Informiranje
–          Svetovanje
–          Animiranje in povezovanje regionalnega okolja
–          Usposabljanja in delavnice
–          Izmenjava dobrih praks in odpiranje poslovnih priložnosti
–          Poročanja in sooblikovanja podpornega okolja za poslovne subjekte

 

Projektni partnerji Osrednjeslovenske regije: 

Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtna zbornica Slovenije, Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale, Območna obrtno-podjetniška zbornica Logatec, Data d.o.o., Razvojni center Srca Slovenije d.o.o.

 

Obdobje izvajanje: 1.1.2018 – 31.12.2022

Povezava: www.eu-skladi.si