Težave pri oddaji obračuna DohDej za leto 2021

Davčni organ obvešča o težavah pri oddaji obračuna davka od dohodka iz dejavnosti za leto 2021 pri zavezancih, ki so pričeli opravljati dejavnost v letu 2021.

 

Davčni zavezanci, ki so z opravljanjem dejavnosti pričeli v letu 2021 in oddajajo redni letni davčni obračun za leto 2021 po 31. 3. 2022 (skladno z zakonodajo, ki podaljšuje rok za oddajo obračuna do 3. 5. 2022), naj opozorilo, da oddajajo davčni obračun po roku, obravnavajo kot brezpredmetno. Davčni zavezanci, ki so z opravljanjem dejavnosti pričeli v letu 2021, in želijo v davčnem obračunu uveljavljati spremembo načina ugotavljanja davčne osnove, davčnega obračuna zaradi tehničnih težav ne morejo predložiti. Težava bo odpravljena predvidoma v začetku naslednjega tedna.

Vir: FURS