Tudi v osrednji Sloveniji zaživel SPOT

SPOT oziroma slovenska poslovna točka je nadgradnja dosedanjih oziroma nekdanjih točk VEM. Agencija Spirit želi z njimi omogočiti potencialnim in obstoječim malim in srednje velikim podjetnikom, da bodo na enem mestu dobili najboljše podjetniške nasvete in storitve s ključnih področij.

To pomeni, da lahko potencialni in obstoječi podjetniki iz 27 občin osrednje Slovenije pričakujejo še več brezplačnih oziroma 100 % sofinanciranih svetovanj in drugih dogodkov. Deseterica visoko usposobljenih svetovalcev bo namreč kar pet let skupaj z zunanjimi partnerji izvajala brezplačne delavnice in daljša usposabljanja, osnovno- in srednješolce uvajala v podjetništvo, svetovala pri ustanavljanju ali prestrukturiranju malih in srednjih podjetij, povezovala lokalno okolje, organizirala mednarodne in lokalne poslovne dogodke …

Sedež SPOT Osrednjeslovenska regija je na GZS na Dimičevi 13 v Ljubljani, vendar bodo svetovalci kar največ časa preživeli na terenu oziroma izvajali mobilne storitve, da jih bodo še bolj približali končnim uporabnikom.

O konkretnih dogodkih se lahko seznanite tudi preko vsakotedenskih novic, imenovanih Moj spletni priročnik, na katere se lahko naročite na spletni strani https://www.podjetniski-portal.si/o-podjetnistvu/prijava-na-e-publikacije in si zagotovite pravočasne informacije o vseh poslovnih dogodkih v regiji.

Več informacij o SPOT Osrednje Slovenije lahko najdete na spletni strani https://www.domzale-ooz.si/spot-osrednja-slovenija/

Karolina Vrtačnik,

podjetniška svetovalka

 

SPOT Svetovanje Osrednjeslovenska

Podjetniško svetovanje in regionalno povezovanje

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija