V Domžalah z okolico že primanjkuje delovne sile

Podjetnikom, ki bi želeli zaposlovati, se zlasti v vzhodnem delu osrednjeslovenske regije lahko primeri, da bodo pri tem naleteli na težave. Kot smo izvedeli neuradno na tukajšnjem Uradu za delo, je zlasti domžalska občina že na ravni naravne brezposelnosti. To pomeni, da dobi delo tako rekoč vsak, ki je le voljan poprijeti za delo.

Obenem se še poglablja vrzel strukturne brezposelnosti; v največjem krču so prevozniki in gostinci, ker kadra na trgu ni. Prav tako imajo težave z delovno silo v večjih sistemih, kot je denimo podjetje Tosama, saj se upokojuje velik del zlasti ženske delovne sile, mladih, ki bi bili pripravljeni na izmensko delo, pa je na trgu premalo.

Lokalni obrtniki in podjetniki prav tako navajajo, da imajo kljub plačam, ki so vsaj za 20 % višje od izhodiščnih, težave s kadri. V živilski dejavnosti je prisotna delovna nedisciplina in velika fluktuacija kadrov, zaradi česar so si živilci – podobno kot avtoprevozniki – primorani pomagati z uvozom delovne sile.

Naraščajoči trend uvoza delavcev je opazen tudi na tukajšnji VEM točki OOZ Domžale, kjer narašča število malih podjetnikov, ki urejajo delovna dovoljenja za tuje državljane. Večja skupina podjetnikov, ki si pomagajo z uvozom rok, so tudi gradbeniki, kjer se zaradi slabega vremena v marcu sezona začenja sicer nekoliko z zamikom, a je kljub temu že opazen trend iskanja zidarjev in drugih gradbenih delavcev.

Slednje je težko najti tudi zaradi regulacije dejavnosti, ki zahteva oziroma predpisuje ustrezno izobrazbo, kadar gre za dejavnosti, ki bi lahko ogrožale ali vplivale na zdravje in življenje ljudi.

Mellanie Grudniik

podjetniška svetovalka

 

SPOT Svetovanje Osrednjeslovenska

Podjetniško svetovanje in regionalno povezovanje

V 3. četrtletju 2017 je iskalo novo delovno silo 20,7 % delodajalcev (vir: SURS)

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj ter SPIRIT Slovenija, javna agencija