Veljavnost rezultata HAG testiranja za različne kategorije

Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-1, ki je začel veljati 24. 12. 2021, je prinesel poglavitno spremembo glede veljavnosti negativnega rezultata HAG testa. Namreč, s to spremembo je bila veljavnost negativnega rezultata HAG testa skrajšana od 48h od odvzema brisa na 24h od odvzema brisa (rezultat PCR testa pa je bil skrajšan na 48h od odvzema brisa v primerjavi s prej 72h od odvzema brisa). V javnosti se pojavljajo dileme, za koga velja tako skrajšana veljavnost negativnega rezultata HAG testa, saj je ponekod slišati, da velja na splošno za vse prebivalce. Slednje ne drži.

 

V nadaljevanju povzemamo veljavnost negativnega rezultata HAG testa glede na kategorijo prebivalca:

– potrošniki oz. stranke: negativni rezultat HAG testa velja 24h od odvzema brisa. To je tudi edina kategorija, za katero velja krajša veljavnost negativnega rezultatat HAG testa (odlok za to kategororijo uporablja termin “uporabniki storitev ali udeleženi ali prisotni pri izvajanju dejavnosti ali v okoljih v Republiki Sloveniji“, drugi odstavek 3. člena).

 delavci in osebe, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo pri delodajalcu, ali s.p.-ji: negativni rezultat HAG testa velja 48h od odvzema brisa. Enako velja za rezultat HAG testa za samotestiranje. Ne splošni 2. člen odloka, ne prvi odstavek 4. člena odloka, ki ureja možnost samotestiranja delavcev, nista bili spreminjani.

– delavci, ki delajo na terenu: negativni rezultat HAG testa velja 48h od odvzema brisa. Kot omenjeno zgoraj, tudi drugi odstavek 4. člena odloka, ki ureja delo na terenu, ni bil spremenjen.

– obisk trgovine/pošte/bencinske postaje v službene namene: glede na pojasnila MGRT, naj bi negativni rezultat HAG testa tudi v tem primeru veljal 48h od odvzema brisa. Pri tem je treba upoštevati, da mnogi ponudniki vendarle zahtevajo veljavnost negativnega rezultata HAG testa 24h od odvzema brisa.

 

Besedilo odloka je objavljeno tukaj.

Vir besedila: OZS