Vlada sprejela #PKP6

Vlada sprejela Predlog zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (#PKP6)

Vlada je na včerajšnji dopisni seji sprejela Predlog zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 oziroma t.i. #PKP6, ki določa začasne ukrepe za omilitev in odpravo posledic nalezljive bolezni COVID-19.

Ponovna razglasitev epidemije je terjala sprejetje novega paketa ukrepov PKP6, s katerim vlada dopolnjuje ukrepe iz petega paketa in ponovno reaktivira ukrepe kot je npr. npr. subvencija podjetjem za čakanje zaposlenih na delo in podaljšuje ukrepe kot so npr.  podaljšanje subvencioniranega skrajšanega delovnega časa.

Glavni cilj predloga zakona je omiliti in odpraviti posledice in vpliv nalezljive bolezni COVID-19 na področje gospodarstva, dela in delovnih razmerij, socialnega varstva ter zdravstvenega varstva, ki  pa hkrati sledi načelu varovanja zdravja in življenja ljudi ter zagotavljanja likvidnosti gospodarskim subjektom.

Kaj prinaša predlog zakona?

  • subvencioniranje gospodarskih subjektov za čakanje zaposlenih na delo,
  • podaljšanje moratorija na kredite,
  • subvencioniranje skrajšanega delovnega časa,
  • oprostitev plačila DDV od dobav in pridobitev zaščitne in medicinske opreme znotraj Evropske unije,
  • financiranje dodatkov za nevarnost in posebne obremenitve,
  • delno nadomestitev fiksnih stroškov prizadetim gospodarskim subjektom,
  • odlog plačila najemnine za najemnike poslovne stavbe ali poslovnega prostora,
  • zagotavljanje zdravstvenih storitev in kapacitet, itd.

 

Predlog zakona bo imel pozitivne posledice na gospodarstvo, saj upravičencem omogoča omilitev posledic epidemije bolezni COVID-19, prav tako se s predlogom zakona izboljšuje položaj širšega kroga upravičencev, med drugim tudi na področju socialnega varstva. 

Vir: gov.si