Vodstvo in organi zbornice

Zbornico upravljajo člani preko svojih izvoljenih oziroma imenovanih predstavnikov v organih zbornice za mandat štirih let.

Predsednik zbornice: Zoran Poljšak

Podpredsednika zbornice: Peter Dobravc, Andrej Počivavšek

Člani skupščine OOZ Domžale: Peter Dobravc, Dušan Florjančič, Marina Grčar, Aleš Grm, Mellanie Grudniik, Jure Hrovat, Miran Juvan, Boštjan Kocjančič, Jure Kolar, Alojz Merela, Janez Mihelčič, Marko Peterlin, Andrej Počivavšek, Sabina Podbregar, Zoran Poljšak, Janez Ravnikar, Zvone Škarja

Člani nadzornega odbora OOZ Domžale: Eriq Grudniik, Suzana Majdič, Miha Pavli, Marija Resnik, Anica Stupica

Člani upravnega odbora OOZ Domžale: Peter Dobravc, Marina Grčar, Aleš Grm, Mellanie Grudniik, Andrej Počivavšek, Sabina Podbregar, Zoran Poljšak