Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

Zbornico upravljajo člani preko svojih izvoljenih oziroma imenovanih predstavnikov v organih zbornice za mandat štirih let.

Predsednik zbornice: Peter Dobravc

Podpredsednika zbornice: Mellanie Grudniik, Andrej Počivavšek

Člani skupščine OOZ Domžale: Blagus Rebeka, Dobravc Peter, Grčar Marina,  Grudniik Mellanie, Hrovat Jurij, Kocjančič Boštjan, Kolar Jure, Majhenič Tadej, Mihelčič Janez, Peterka Bojan,  Počivavšek Andrej, Poličnik Tadej

Člani nadzornega odbora OOZ Domžale: Eriq Grudniik, Suzana Majdič, Miha Pavli, Marija Resnik, Anica Stupica

Člani upravnega odbora OOZ Domžale: Peter Dobravc, Marina Grčar, Bojan Peterka, Mellanie Grudniik, Andrej Počivavšek, Janez Mihelčič