Vstop v Slovenijo

Od ponedeljka, 15. novembra 2021, za vstop v Slovenijo velja:

– Z dokazilom o samotestiranju s hitri testi HAG ni možno vstopiti v Republiko Slovenijo. Torej ti ne zadoščajo pogoju za vstop v Republiko Slovenijo in so neveljavni. Za vstop je potrebno izpolnjevati PCT pogoj ter dokazati z ustreznimi dokazili, ki zadoščajo omenjenemu pogoju;

 

– Pogoj brez PCT v spremstvu ožjega družinskega člana, se uskladi vstop v Republiko Slovenijo z Odlokom o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19. Starostna meja se iz sedanjih 15 let zniža na 12 let.

Dostop do spremembe Odloka:

 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-3479/odlok-o-spremembah-odloka-o-dolocitvi-pogojev-vstopa-v-republiko-slovenijo-zaradi-zajezitve-in-obvladovanja-nalezljive-bolezni-covid-19