Objavljen razpis sklada za pomoč malim in srednjim podjetjem na področju intelektualne lastnine za leto 2023

Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (angleško European Union Intellectual Property Office – EUIPO) je objavil razpis sklada za pomoč malim in srednje velikim podjetjem (MSP) za leto 2023.

Predmet razpisa

Predmet razpisa je sofinanciranje dejavnosti na področju intelektualne lastnine, za katero lahko zaprosijo MSP s sedežem v Evropski uniji (EU). Potekalo bo v obliki vrednotnic:

 • vrednotnica 1: storitev predhodnega pregleda intelektualne lastnine (storitev IP Scan),
 • vrednotnica 2: varstvo znamk in modelov v EU in zunaj EU.

Skupni proračun, ki je v letu 2023 na voljo za sofinanciranje dejavnosti na področju intelektualne lastnine, je 25 milijonov evrov.

Znesek pomoči

Vsako MSP lahko zaprosi za eno vrednotnico na posamezno vrsto dejavnosti intelektualne lastnine v okviru pravil in omejitev financiranja iz razpisa.

Na področju znamk in modelov je najvišji znesek pomoči do 1000 evrov na upravičenca, uporabljale pa se bodo naslednje stopnje sofinanciranja:

 • varstvo znamk in modelov v EU (prijave na nacionalni in regionalni ravni ter ravni EU): 75 odstotkov povračilo upravičenih pristojbin,
 • varstvo znamk in modelov zunaj EU (mednarodne prijave): 50 odstotkov povračilo upravičenih pristojbin.

MSP s sedežem v Evropski uniji (EU) lahko preko razpisa za zbiranje predlogov zaprosijo za sofinanciranje dejavnosti na področju intelektualne lastnine.

Akademija EUIPO organizira 31. januarja 2023 spletni seminar, na katerem bo predstavljen postopek prijave in prejema finančne pomoči sklada za leto 2023. Na spletni strani  EUIPO se lahko prijavite na spletni seminar (v angleščini).

Razpis se izvaja v okviru pobude Ideas Powered for Business SME Fund in je del akcijskega načrta Evropske komisije za intelektualno lastnino. Pobudo sofinancirata Evropska komisija in EUIPO, izvaja pa se v sodelovanju z nacionalnimi in regionalni uradi za intelektualno lastnino iz EU.

Vir: Urad RS za intelektualno lastnino

 

ŠTIPENDIJE ZA DEFICITARNE POKLICE ZA ŠOLSKO LETO 2023/2024

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je objavil javni razpis za pridobitev štipendije za deficitarne poklice za šolsko leto 2023/2024 v vrednosti 3.675.000,00 evra.
Rok za oddajo vloge
Vlogo bo mogoče oddati od 19. 6. 2023 do 22. 9. 2023.

Štipendije so namenjene spodbujanju mladih za vpis v izobraževalne programe za poklice, za katere na trgu dela primanjkuje kadra. Seznam nabora poklicev, ki veljajo za deficitarne, se spreminja.

Višina štipendije

Cilj razpisa je dodeliti štipendijo 1000 štipendistom, mesečna višina štipendije pa znaša 107,42 evra in se spreminja na podlagi usklajevanja na način in v roku, ki velja za transferje, v skladu z zakonom, ki ureja usklajevanje transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji.

Komu je namenjena

Štipendijo za deficitarne poklice bodo v šolskem letu 2023/2024 lahko pridobili dijaki, ki bodo prvič vpisani v 1. letnik enega izmed v razpisu navedenih izobraževalnih programov.

Druge pomembne informacije glede štipendije za deficitarne poklice:

 • prejemanje štipendije za deficitarne poklice ne vpliva na višino otroškega dodatka in na višino plačila dohodnine;
 • dijak lahko istočasno prejema državno štipendijo ali Zoisovo štipendijo in štipendijo za deficitarne poklice, ne more pa hkrati prejemati kadrovske štipendije;
 • v primeru, da dijak ponavlja isti letnik za katerega je prejemal štipendijo oz. ne izpolnjuje pogojev za napredovanje v višji letnik istega izobraževalnega programa, lahko štipendijsko razmerje miruje, vendar ne več kot eno leto.

Vlogo za štipendijo za deficitarne poklice bodo bodoči dijaki lahko oddali od 19. 6. 2023 do vključno 22. 9. 2023.

Več informacij o razpisu in štipendijah za deficitarne poklice

Vir. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

 

Vabljeni na Okroglo mizo IZZIVI ŽENSK IN MLADIH V ZELENI POLITIKI

Vabljeni na Okroglo mizo IZZIVI ŽENSK IN MLADIH V ZELENI POLITIKI, ki bo v ponedeljek, 23.1. ob 18.00 v prostorih AIA – Mladinskega centra Mengeš in preko aplikacije Zoom

Prijave: https://forms.office.com/r/WZcW69gGAmIZZIVI

Na okrogli mizi bodo govorke:

MONIKA PEKOŠAK, poslanka v Državnem zboru

MATEJA FELTRIN NOVLJAN, profesorica slovenščine, univ.dipl. novinarka

EMA OTAVNIK, Ekologi brez meja – ustanoviteljica Mladih za podnebno pravičnost

mag. TINA ŠTRUKELJ, podžupanja občine Mengeš, ambasadorka Evropskega podnebnega pakta,…,

in moderatorka: Tea Vuga, dipl. soc. del.

Povezava do dogodka: https://www.facebook.com/events/727934788751876/?ref=newsfeed

Isti dan,  v ponedeljek, 23.1., ob 17. uri pa se lahko predhodno udeležite interaktivnega predavanja z naslovom UMETNOST JAVNEGA NASTOPANJA in izveste vse o tem, kako premagati tremo in strah ter se naučiti umetnosti javnega nastopanja.

V prostorih AIA – Mladinskega centra Mengeš in preko aplikacije Zoom ob 17.00

Prijave: https://forms.office.com/r/WZcW69gGAm

Link do dogodka: https://www.facebook.com/events/669863064867745/?ref=newsfeed

 

 

 

EU RAZPIS ZA INOVACIJE NA PODROČJU NIZKOOGLJIČNIH TEHNOLOGI


Ministrstvo za okolje in prostor ter Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje v Bruslju vas vabita na 

INFO DAN ZA RAZPISE ZA NEPOVRATNA SREDSTVA ZA VELIKE IN MALE PROJEKTE NA PODROČJU NIZKOOGLJIČNIH TEHNOLOGIJ V OKVIRU EU SKLADA ZA INOVACIJE, ki bo 27. januarja od 9. do 13.15 v Dvorani v pritličju Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16 v Ljubljani 

Slovenija je močno zavezana k doseganju ciljev Evropskega zelenega dogovora, ki predvideva tudi bistveno zmanjšanje škodljivih emisij toplogrednih plinov. Na voljo je relativno veliko različnih EU programov in razpisov, ki spodbujajo razogljičenje EU industrije in s tem omogočajo lažji prehod v “zeleno” družbo, a tokrat vam podrobneje predstavljamo EU Sklad za inovacije (Innovation Fund), ki se polni s prihodki iz prodaje pravic do emisije, in ki dvakrat letno razpiše nepovratna sredstva za inovativne nizkoogljične tehnološke projekte/rešitve. Vlada R Slovenije in njena ustrezna ministrstva bodo v sodelovanju s Slovenskim gospodarskim in raziskovalnim združenjem iz Bruslja spodbujala potencialne prijavitelje na EU razpise za razogljičenje slovenske industrije.

Slovenija je prek tega sklada šele konec leta 2022 prvič pridobila enega od zmagovalcev razpisa (Steklarna Hrastnik), ki se bo tudi predstavil na naši delovni konferenci. Predstavili bomo tudi nekatere tuje zmagovalce in nekatere potencialno zanimive slovenske projekte za nadaljnje razpise, medtem ko bodo kolegi iz Evropske komisije temeljito predstavili sam razpis, potrebno vsebino in tudi finančni del le-tega.

Konferenca je brezplačna, potekala bo v slovenskem in angleškem jeziku.

Več o prijavi na info dan si lahko preberete TUKAJ.

Program info dneva je na voljo TUKAJ.

vir: mzizš

 

Izdaja dovoljenj za izvoz blaga z dvojno rabo sedaj v elektronski obliki

Od 1. januarja 2023 je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo vzpostavilo elektronski sistem E-licensing za vlaganje vlog na področju nadzora izvoza blaga z dvojno rabo.

Od 1. januarja 2023 dalje izvozniki lahko vlagate vloge preko elektronskega sistema E-licencing.

Več o  sistemu in postopku vlaganja vlog si lahko preberete TUKAJ.

Katere zahtevke lahko vlagajo izvozniki?

Izvozniki lahko vlagajo zahtevke za:

 • pridobitev individualnega izvoznega dovoljenja,
 • pridobitev globalnega izvoznega dovoljenja
 • pridobitev  dovoljenja za posredniške storitve oziroma zagotavljanja tehnične pomoči,
 •  registracijo uporabe splošnih izvoznih dovoljenj Unije.

Preko omenjenega sistema bo potekala tudi pridobitev izvoznih dovoljenj za države pod omejitvami (Rusija, Belorusija, Iran).

Po opravljenem izvozu bodo izvozniki preko e-sistema tudi poročali o samih izvozih in tako se bo lahko postopek začel in zaključil v e-sistemu, kar za izvoznike pomeni večjo preglednost nad vlogami, nižje stroške, zeleno poslovanje in hitrejši postopek.

Gradbeni inšpektorji napovedali akcijo nadzorov nad uporabo nakupovalnih središč

 

V letošnjem letu bodo gradbeni inšpektorji med akcijami usmerjenih nadzorov izvedli tudi akcijo nadzorov nad uporabo nakupovalnih središč v uporabi in stavb splošnega družbenega pomena, kot so trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti ter stavbe splošnega družbenega pomena, kot so kinodvorane, spa centri in hale za prireditve.

 

Gradbena inšpekcija bo v okviru inšpekcijskega nadzorstva preverjala, ali je za objekt izdano ustrezno dovoljenje za gradnjo ter ali je objekt zgrajen v skladu z dovoljenjem, ali so izpolnjeni pogoji za začetek uporabe objektov po zakonu in ali se objekt uporablja na podlagi uporabnega dovoljenja. Preverjalo se bo tudi, ali je z gradnjo, uporabo in vzdrževanjem objekta, ki je v javni rabi, zagotovljeno izpolnjevanje bistvene zahteve univerzalne graditve in rabe objektov.

 

Cilji akcije:

 

 • preprečitev uporabe objektov v javni rabi brez uporabnih dovoljenj,
 • zagotavljanje izpolnjevanja bistvenih zahtev objektov,
 • ugotovitev, ali objekti zagotavljajo dostopnost grajenega okolja,
 • ali se objekti gradijo in rekonstruirajo tako, da zagotavljajo dostopnost grajenega okolja,
 • ali se objekti vzdržujejo tako, da zagotavljajo dostopnost grajenega okolja,
 • odprava obstoječih grajenih ovir ter preprečitev nastanka novih grajenih ovir.

 

Inšpekcijski ukrepi:

 

V kolikor bo gradbeni inšpektor ugotovil lažje nepravilnosti, bo zavezanca zgolj opozoril nanje in določil rok za njihovo odpravo. Za večje kršitve določil predpisov, bo odpravo nepravilnosti v določenem roku, odredil z odločbo. Če bo ugotovil, da bi bilo zaradi nadaljevanja gradnje ogroženo izpolnjevanje bistvenih zahtev oziroma ob ugotovitvi drugih nepravilnosti in kršitev tega zakona pri izvajanju gradnje ali pri obstoječem objektu, bo odredil ustavitev gradnje.

Vir: Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor

 

Brezplačen ogled sejma IPM Essen – samo za člane sekcije cvetličarjev in vrtnarjev pri OZS

V januarju, med  24. in 27. 2023 bo ponovno izveden mednarodni sejem IPM ESSEN. To je vodilni svetovni sejem za hortikulturo – stičišče zelenega sektorja. Moto letošnjega sejma je  – Zeleno, Odlično, Čudovito.

Člani sekcije cvetličarjev in vrtnarjev lahko prejmete brezplačno vstopnico

Če se torej nameravate udeležiti sejma, sporočite svoje podatke  na to POVEZAVO in po preverbi članstva vam bomo  posredovali kodo za pridobitev  brezplačne kode.

Na IPM sejmu  razstavljavci z vsega sveta predstavljajo svoje inovativne izdelke in storitve na področju rastlin, tehnologije, cvetličarstva in vrtnih značilnosti.Noben drug sejem ne ponuja toliko rastlinske pestrosti in toliko informacij o rastlinskih inovacijah in trendih. Podnebne spremembe in trajnost so  teme letošnjega sejma.

Bogat spremljevalni program

Organizatorji sejma s pripravili bogat spremljevalni program z veliko delavnicami, prezentacijami, ki si ga lahko ogledate v njihovi e-brošuri.  v njej boste našli tudi načrt sejma, seznam razstavljalcev ter ostale praktične in koristne informacije za obisk sejma.

Želimo vam uspešen in prijeten obisk sejma!

Kaj prinašajo nove spremembe dohodninske zakonodaje?

 28. 11. 2022 je Državni zbor sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2AA).  Zakon  bo pričel veljati naslednji dan po objavi v UL, uporablja pa se za davčna leta, ki se začnejo s 1. 1. 2023.

9 področij najpomembnejših sprememb, ki jih prinaša spremembe dohodninske zakonodaje

1. Na novo se določa se nadomestilo za uporabo lastnih sredstev pri delu na domu, ki se ne všteva v davčno osnovo:  v davčno osnovo se ne všteva nadomestilo do višine 0,20% zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v RS, za vsak dan dela na domu

2. Na novo se določa višina neobdavčenega izplačila  dela plače za poslovno uspešnost : izplačilo največ do višine  100% povprečne mesečne plače zaposlenih v RS in če bo izplačano največ 2x v koledarskem letu

3. Normirani odhodki:

Na področju normiranega ugotavljanja odhodkov za s.p. normirance je prišlo do velikih sprememb in občutnega povišanja dohodnine, na račun zmanjšanja vnaprej priznanih normiranih odhodkov.

Če ste normiranec, je odvisno od tega, kako močno vas bodo udarile spremembe po žepu, ali ste tako imenovani popoldanski normiranec ali ste polnov samozaposleni oziroma imate polno zaposleno osebo v neprekinjenem trajanju najmanj 9 mesecev.

V primeru, da ste polno samozaposleni ali imate zaposleno 1 osebo za polni delovni čas se do višine 50.000€ za vas nič ne spreminja, občutno zmanjšanje priznanih odhodkov pa boste občutili že pri prihodkih nad 50.000€, saj se iz doslej priznanih  odhodkov v višini 80% vseh prihodkov, le-ti zmanjšajo kar za polovico na višino 40% prihodkov. Pri ustvarjenih prihodkih nad 100.000€ pa prihodki sploh niso priznani!

Spodnja tabela prikazuje primer samozaposlenega ali vsaj 1 zaposlenega za polni delovni čas za najmanj 9 mesecev

 1. če zavezanec izpolnjuje pogoj obveznega zavarovanja (samozaposlitev ali delovno razmerje za polni delovni čas neprekinjeno najmanj 9 mesecev)
Če znašajo prihodki iz dejavnosti, ugotovljeni po pravilih o računovodenju, za leto, za katero se ugotavlja davčna osnova v eurih % prihodkov
nad do
50.000,00 80%
50.000,00 100.000,00 40% nad 50.000,00
100.000,00 0% nad 100.000,00

Še bolj pa boste občutili povišanje dohodnine na račun drastičnega zmanjšanja vnaprej priznanih normiranih odhodkov, če imate popoldanski s.p. in ste normiranec. Pozor, to enako velja tudi za upokojence, ki imajo s.p. in so normiranci. Namesto doslej priznanih odhodkov v višini 80% vseh prihodkov, bo to doslej veljalo le v primeru, če boste prejeli prihodke do višine 12.500€. Nad to mejo in do 50.000€ bodo priznani odhodki le v višini 40% vseh ustvarjenih prihodkov, nad 50.000€ pa ne bo nič priznanih prihodkov.

Spodnja tabela prikazuje primer za popoldanske s.p. normirance

2. če zavezanec ne izpolnjuje pogoja obveznega zavarovanja (popoldanci)

Če znašajo prihodki iz dejavnosti, ugotovljeni po pravilih o računovodenju, za leto, za katero se ugotavlja davčna osnova v eurih % prihodkov
nad do
12.500,00 80%
12.500,00 50.000,00 40% nad 12.500,00
50.000,00 0% nad 50.000,00
4.  Na novo je ponovno obdavčen odkup lastnih deležev  kot dividenda

5. Ponovno se zviša stopnja obdavčitve dohodkov iz naslova oddajanja premoženja v najem  na 25%, normirani odhodki se ne spreminjajo (10%)

6. Splošna olajšava se določi v višini 5.000 eur letno, dodatna splošna olajšava pa se uporablja za dohodke do 16.000 eur letno, pri čemer se spreminja formula 18.761,40 eur – 1,17259 * skupni dohodek

7. Prizna se posebna olajšava prejemniku dohodka iz delovnega razmerja do dopolnjenega 29. leta starosti prizna  v višini 1.300 eur letno

8.  V zadnjem dohodninskem razredu se zviša stopnja  iz 45% na 50%

9. Olajšave za vzdrževane družinske člane za leto 2023 in 2024 se spreminjajo:

za prvega vzdrževanega otroka 2.698 eurov letno, ali
za vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo 9.777 eurov letno;
za drugega vzdrževanega otroka za 235 eurov,
za tretjega vzdrževanega otroka za 2.194 eurov,
za četrtega vzdrževanega otroka za 4.153 eurov,
za petega vzdrževanega otroka za 6.112 eurov,
za šestega in vse nadaljnje vzdrževane otroke za 1.959 eurov glede na višino olajšave za predhodnega vzdrževanega otroka.
za vsakega drugega vzdrževanega družinskega člana 2.698 eurov letno.

Dragi člani, kmalu prihaja Božiček!

 

Tako kot lansko leto bo Božiček otroke obdaroval s pomočjo poštarja. 

 

Pri nas so darila za vaše otroke še zmeraj gratis. Obdarite pa lahko tudi vnuke in otroke vaših zaposlenih.

 

Naročila za darila zbiramo do 21. novembra.

 

Prijave zbiramo izključno preko spodnjega obrazca. Za vsakega otroka posebej označite možnost izbora. Bodite pozorni pri izpolnjevanju vseh podatkov.

 

 

Božičkov poštar bo otroke obdaril v začetku decembra.

Letos lahko za vsakega otroka izberete med različnimi tipi igrač glede na starostno skupino.

 

V prijavnici lahko izbirate med spodnjimi darili.

Lesena piramida za vstavljanje kock

primerno za starostno skupino otrok 0-2 leti

Lesna pametna vrata s ključi

primerno za starostno skupino otrok 0-2 leti

Leseni ježek na poteg za vstavljanje kock

primerno za starostno skupino otrok 1-2 leti

Sestavljanka MOJA KMETIJA

primerno za starostno skupino otrok 1-4 let

Družabna igra LETNI ČASI IN URA

primerno za starostno skupino otrok 3-6 let

Sestavljanka z magnetki

primerno za starostno skupino otrok 3+ let

Družabna igra ZVEZDAVI KORENČEK

primerno za starostno skupino otrok 3-6 let

Družabna igra WORDSEARCH

primerno za starostno skupino otrok 7+ let

Družabna igra ACTIVITY JUNIOR SLO

primerno za starostno skupino otrok 8+ let

E-postopki portala SPOT odslej samo še na novi povezavi

 

 

Uporabniki portala SPOT bodite pozorni na to , da se povezava evem.gov.si s tem tednom ukinja.

 

V primeru, da ste e-postopke doslej urejali prek direktne povezave, si  v vaših brskalnikih uredite nove bližnjice oziroma zaznamke na spot.gov.si/spot.

 

Do e-postopkov lahko še naprej dostopate tudi prek vstopne strani spot.gov.si – s klikom na gumb Prijava ali na zavihek MOJ SPOT.

 

 

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj ter SPIRIT Slovenija, javna agencija