Po novem morajo družbe v predlogu za vpis ustanovitve navesti tudi elektronski naslov družbe, ki se vpiše v Poslovni register Slovenije. To namreč določa nova sprememba Zakona o gospodarskih družbah (novela ZGD-1K, objavljena v Uradnem listu RS, št. 18/2021, dne 9.2.2021).

Kaj pa že ustanovljene družbe? Tudi te morajo imeti vpisan elektronski  naslov v poslovnem registru. Rok za vpis el. naslova je 1 leto  od uveljavitve zakona, to je do 24.2.2022.

Ta obveznost velja za kapitalske in osebne gospodarske družbe ter tudi za gospodarska interesna združenja in podružnice tujih podjetij, ne velja pa za  samostojne podjetnike.

 

Kje lahko uredite vpis elektronskega naslova za svojo družbo?

Elektronski naslov lahko vpišete na več načinov:

 •  tako, da vložite Predlog za vpis spremembe samo v PRS na točki SPOT,
 •  tako, da izpolnjen in ročno ali elektronsko podpisan obrazec Predlog za vpis spremembe v PRS (obrazec lahko prenesete tukaj),  po pošti ali elektronski pošti pošlje ali osebno dostavite na katerokoli izpostavo AJPES,
 • tako, da na izpostavo AJPES dostavite ali pošljete vlogo s preprostim dopisom, ki je  elektronsko ali ročno podpisan,
 • tako, da ob urejanju sprememb drugih podatkov o družbi, hkrati tudi vpišete el. naslov družbe, ki ga vložite na točki SPOT ali pri notarju.

 

Pozor, vse družbe, ki že imate vpisan elektronski naslov, preverite ali je le-ta ustrezen in ga po potrebi spremenite na enega izmed zgoraj opisanih načinov.

 

To velja tudi v primeru, da že imate vpisan el. naslov pa ta ni javno objavljen. Sporočiti morate, da dovolite  javno objavo vpisanega elektronskega naslova oziroma predložite drug elektronski naslov za vpis.

 

Elektronski naslov družbe je javen podatek in bo javno objavljen na spletni strani AJPES ePRS, prav tako bo dostopen vsem uporabnikom podatkov Poslovnega registra Slovenije.

 

V primeru, da družbe do 24.02.2022 ne boste vpisala svojega elektronskega naslova v poslovni register, vas lahko doleti globa v višini   od 15.000 do 45.000 eurov za veliko družbo, v višini od 10.000 do 30.000 eurov  za srednjo družbo, v višini od 2.500 do 15.000 eurov  za majhno družbo, v višini od 1.000 do 6.000 eurov za mikro družbo.

Vir: Ajpes

Kaj potrebujemo za vstop na Hrvaško in nazaj v Slovenijo

 

 

Slovenija je  z rdečega seznama umaknila hrvaške obalne regije Istro, Kvarner in Dalmacijo in jih uvrstila na zeleni seznam, zato vam ob povratku ne bo potrebno delati covid testov, potrebovali pa boste potrdilo o bivanju na tem območju. Na rdečem seznamu še vedno ostajajo Panonska Hrvaška, Grad Zagreb in Severna Hrvaška, zato boste ob povratku napoteni v karanteno za 10 dni. Za vstop na Hrvaško pa še vedno potrebujete  vsa ustrezna potrdila, saj je Slovenija še vedno uvrščena na evropskem rdečem seznamu.

Bliža se čas dopustov in Slovenci se tradicionalno odločamo za dopustovanje na Hrvaškem, zato se mnogi sprašujete, kaj potrebujemo za vstop na Hrvaško in kako se lahko vrnete nazaj v Slovenijo.

Za vstop na Hrvaško brez karantene je potrebno izpolnjevati pogoj PCT: potrdilo o prebolelosti ali cepljenju ali negativen test.

Pred odhodom na Hrvaško opravite najavo na spletni strani Enter Croatia.

Priporočamo vam, da pred odhodom na Hrvaško na spletni strani Enter Croatia  izpolnite spletni obrazec z osebnimi podatki in podatki o kraju bivanja ter po novem tudi naložite potrdila, ki jih potrebujete za prestop meje.

Za vstop na Hrvaško iz Slovenije potrebujete eno izmed spodaj naštetih potrdil:

 1. potrdilo o prebolelosti ali pozitivnem covid testu in cepljenju:
  • ki je starejše od 11 dni in ne več kot 180 dni, ali
  • vključno z enim odmerkom kateregakoli cepiva znotraj 6 mesecev vam omogoča, da vstopite brez negativnega testa ali karantene za obdobje 180 dni od datuma cepljenja.
 1. Potrdilo o negativnem testu:
 • negativni hitri  antigenski (HAT) test, ki ni starejši 48 ur od odvzema brisa (potrdilo si lahko natisnete iz portala zVEM, če imate digitalno potrdilo), ali
 • negativni hitri PCR test, ki ni starejši od  72 ur  od odvzema brisa, ali
 1. Potrdilo o polnem cepljenju po pravilih proizvajalca (zadoščal naj bi že cepilni kartonček, a vam vseeno priporočamo, da si natisnete potrdilo iz portala zVEM)
  • Za cepiva proizvajalcev Pfeizer, AstraZeneca in Moderna po drugem odmerku ni več potrebno čakati 14 dni za veljavnost potrdila.
  • Za cepivo proizvajalca Janssen je potrebno po cepljenju počakati 14 dni za veljavnost potrdila.

V primeru prejema enkratnih odmerkov cepiva proizvajalcev Pfeizer in Moderna je potrdilo veljavno od 22. dneva do največ 42. dneva po prvem odmerku cepljenja.

V primeru prejema enkratnega odmerka cepiva proizvajalcev AstraZeneca je potrdilo veljavno od 22. dneva do največ 84. dneva po prvem odmerku cepljenja.

Vstop na Hrvaško brez potrdila

Lahko pa se odločite, da boste vstopili na Hrvaško brez kateregakoli od zahtevanih potrdil. V tem primeru se vam odredi 10 dnevna karantena, ki jo lahko skrajšate z negativnim hitrim antigenskim (HAT) testom ali PCR testom, ki ga opravite  na Hrvaškem.  Priporočamo vam, da preverite seznam lokacij na Hrvaškem, kjer lahko opravite teste.

Izjeme za vstop na Hrvaško brez potrdil ali karantene

Med izjeme za vstop brez potrdil ali karantene sodijo otroci mlajši od 12 let, a le če jih spremljajo starši ali skrbniki, ki imajo ustrezna potrdila za vstop brez karantene.

Med izjeme za vstop na Hrvaško brez potrdil ali karantene sodijo tudi potniki v tranzitu za največ 12 ur, čezmejni delavci ali delavci v kritični infrastrukturi,  šolarji ali če je to potrebno zaradi nujnih družinskih razlogov, nujnih zdravstvenih posegov ali to zahtevajo nujni poslovni razlogi. Slednji razlog je potrebno izkazati z vabilom na sestanek na Hrvaškem.

Pogoji za povratek nazaj v Slovenijo so odvisni od tega ali prihajate iz zelene ali rdeče regije.

Hrvaška obala (Istra, Kvarner in Dalmacija) je na slovenskem zelenem seznamu, zato ob vrnitvi  iz teh regij ne boste potrebovali nobenih dodatnih potrdil glede testov, cepljenja ali prebolelosti. Vseeno pa morate imeti s seboj dokazilo, da se resnično vračate iz zelene regije. Zadošča račun nastanitve, prijava bivanja ali podobno.

Pogoji za povratek v Slovenijo iz rdečih regij

Iz ostalih hrvaških regij, ki so uvrščene na rdeči seznam, pa je potrebno izpolnjevati pogoj PCT za povratek v Slovenijo.

Za povratek  v Slovenijo iz rdečih hrvaških regij potrebujete eno izmed spodaj naštetih potrdil:

 1. potrdilo o prebolelosti ali pozitivnem covid testu in cepljenju:
 • vključno z enim odmerkom kateregakoli cepiva, ki ga prizna Slovenija znotraj 8 mesecev od pozitivnega PCR testa. Ta izjema velja takoj po cepljenju.
 •  dokazilo o pozitivnem rezultatu PCR testa, ki je starejše od 10 dni in ne več kot    6 mesecev
 • ali potrdilo zdravnika, da je oseba prebolela covid-19 in od simptomov ni minilo več kot 6 mesecev
 1. Potrdilo o negativnem testu:

– negativni hitri  antigenski (HAT) test, ki ni starejši 48 ur od odvzema brisa, ali

– negativni hitri PCR test, ki ni starejši od  48 ur  od odvzema brisa, ali

 1. Potrdilo o polnem cepljenju po pravilih proizvajalca
  • Za cepivo proizvajalca Pfizer se zahteva, da je preteklo najmanj 7 dni od drugega odmerka,
  • Za cepiva proizvajalcev Moderna, Sputnik, Sinovac ali Sinopharm se zahteva, da je preteklo najmanj 14 dni od prejema drugega odmerka
  • Za cepiva proizvajalcev AstraZeneca ali Covishield se zahteva, da je preteklo najmanj 21 dni od prvega odmerka,
  • Za cepivo proizvajalca Johnson & Johnson se zahteva, da je preteklo najmanj 14 dni od prvega odmerka.

10 dnevna karantena

V primeru, da pri vstopu v Slovenijo ne boste imeli ustreznih potrdil in ne sodite med izjeme, za katere se ne zahteva karantena ali PCR test, boste napoteni v 10 dnevno karanteno. A pozor, karanteno lahko odpravite s PCR testom, a šele peti dan po odrejeni karanteni.

Izjeme za  lastnike, najemnike in uporabnike nepremičnin in plovil

Lastniki, najemniki in uporabniki nepremičnin in plovil v državah EU še vedno sodijo med izjeme, za katere velja  prehajanje meje s hitrim ali PCR testom in se čez mejo vračajo v dvainsedemdesetih urah. Zanje velja, da je hitri antigenski test veljaven 72 ur.  Izjema velja tudi za ožje družinske člane in ostale osebe, ki imajo na istem naslovu prijavljeno stalno oziroma začasno prebivališče, kadar potujejo skupaj.

Izjeme za vstop brez karantene in PCR testa:

– oseba, ki je v  tranzitu čez Slovenijo za obdobje največ 12 ur in največ 8 ur za tovorni promet,

– otrok, ki še ni dopolnil 15 let in mejo prehaja z ožjimi družinskim članom ali v organiziranini skupini v spremstvu učiteljev, skrbnikov, ki jim je dovoljen vstop v Slovenijo na podlagi potrdil,

– oseba, ki iz nujnih razlogov, vezanih na odpravo neposredne nevarnosti za zdravje, življenje, premoženje, nastanek materialne škode, ali iz poslovnih razlogov, prehaja mejo in se vrača čez mejo v 12 urah po prehodu meje​,

– oseba, ki je napotena na opravljanje nalog v sektorju mednarodnega prevoza ali z njega,

– oseba z diplomatskim potnim listom ali tujega varnostnega organa, ki se vrača z misije ali pripadniku služb zaščite in reševanja za humanitarne prevoze in reševanje in se vrača v 24 urah,

– oseba, ki je bila iz tujine pripeljana z reševalnim vozilom,

– pripadnik policije ali uslužbenec državnega organa, ki se vrača z napotitve na delo v tujini, ter uslužbenci državnih organov in akreditiranih novinarjev na službeni poti v tujini (obveznost opravljanja PCR testa ob prihodu v Slovenijo, obveznost delodajalca, da zagotovi pogoje za osamitev  do prejema izvida testiranja),

– osebi, ki dnevno prehaja mejo zaradi vključenosti v vzgojo ali izobraževanje, in oseba, ki prevaža dnevne šolarje in se čez mejo vrne tako po opravljenem prevozu,

– dvolastniku ali najemniku zemljišča v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje, ki prehaja državno mejo s sosednjo državo zaradi opravljanja kmetijsko-poljedelsko-gozdarskih del in se vrača čez mejo najpozneje v 10 urah po prehodu meje – velja tudi za njihove ožje družinske člane in ostale osebe, ki imajo na istem naslovu prijavljeno stalno oziroma začasno prebivališče, kadar potujejo skupaj.

Izjeme za vstop v Slovenijo  s tridnevnim negativnim PCR ali hitrim antigenskim (HAT) testom

 

Državljan  EU ali schengenskega območja, ki prihaja iz druge članice EU ali schengenskega območja,  lahko vstopi v Slovenijo, pod pogojem, da  predloži hitri ali PCR test, ki ni starejši od 72 ur od odvzema brisa, in se čez mejo vrača v 72 urah po prehodu meje, kjer je opravljal:

– varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore,

– oskrbo ali nego družinskih članov,

– vzdrževalna dela na zasebnem objektu ali zemljišču, ki ga ima v lasti, najemu ali uporabi – velja tudi za pavšaliste v kampih ali lastnike plovil – izjema za vzdrževalna dela velja tudi za ožje družinske člane in ostale osebe, ki imajo na istem naslovu prijavljeno stalno oziroma začasno prebivališče, kadar potujejo skupaj.

Izjeme za vstop v Slovenijo s sedemdnevnim negativnim PCR ali hitrim antigenskim (HAT) testom

Vstop v Slovenijo se s 7 dnevnim negativnim testom dovoli:

– čezmejnemu delovnemu migrantu, v delovnem razmerju ali je napoten na delo v eno od držav EU ali schengna ( pod pogojem, da predloži ustrezna dokazila) in se vrača v 5 dneh po prehodu meje,

– osebi, ki  je naročena in prihaja na zdravstveno storitev v Sloveniji in se  vrne nazaj takoj po opravljeni storitvi. Če je na zdravstveno storitev naročena mladoletna oseba, lahko pod enakimi pogoji vstopi njen skrbnik, če potujeta skupaj,

– osebe, ki mejo prehajajo iz družinskih razlogov zaradi izvajanja starševske skrbi in stikov z otrokom ali zaradi vzdrževanja stikov z zakoncem, zunajzakonskim partnerjem, partnerjem iz sklenjene in nesklenjene partnerske zveze, in se čez mejo vračajo v 72 urah po prehodu meje – velja tudi za ožje družinske člane in ostale osebe, ki imajo na istem naslovu prijavljeno stalno oziroma začasno prebivališče, kadar potujejo skupaj.

Spisek lokacij na Hrvaškem za testiranje na covid-19

Če se vračate iz rdečih območij Hrvaške boste za vrnitev v Slovenijo potrebovali opravljene teste, zato vam priporočamo, da si ogledate podatke  o lokacijah testiranja ne Hrvaškem, kjer boste lahko opravili hitri antigenski (HAT) ali PCR test.

Priporočamo, da se na testiranje naročite po telefonu ali preko maila. Rezultati hitrih testov so na voljo običajno v 1 uri, rezultati PCR testov pa v roku 24 ur ali tudi kasneje, če dopustujete na otokih. Rezultate testov prejmete po mailu in jih lahko na mobilnem telefonu pokažete na mejnem prehodu, a vseeno priporočamo, da si natisnete rezultat testa, če je to mogoče. Cene testov  varirajo. Najdražji testi so v Dalmaciji, najcenejši pa v Istri. Cene se gibljejo od 100 do 800 kun.

 

 

 

 

 

 

 

 

 DNEVI SLOVENSKEGA LESARSTVA 2021

Javna agencija SPIRIT Slovenija skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije, Direktoratom za lesarstvo vabi na Razstavo Čar lesa in Dneve slovenskega lesarstva, niz dogodkov s področja lesno-predelovalne panoge, ki se bodo odvijali med 7. in 16. junijem 2021 v Ljubljani.

Vabljeni na Slavnostno odprtje 13. promocijske razstave Čar lesa in Dnevov slovenskega lesarstva, ki bo v torek, 8. junija ob 10. uri v  Cankarjevem domu v  Ljubljani

Ob 12. uri  vabljeni na  Strokovni posve, ki nosi naslov Kakovost, varnost in okoljske prednosti lesnih izdelkov.

Več o programu in prijavi si lahko ogledate tukaj. Prijave so možne do 7. 6. 2021, do 12.00 ure.

Vljudno vabljeni na Dan slovenskega lesarstva 2021, ki bo v sredo, 9. junija 2021 v Cankarjevem domu v  Ljubljani s pričetkom ob 9.15 uri.

Uvodnim nagovorom bodo sledila predavanja na temo Perspektive in izzivi evropske lesne industrije, Obnovitveni val, novi evropski Bauhaus in na temo Ključni izzivi evropskega pohištvenega sektorja – krožno gospodarstvo, pobuda za trajnostne izdelke, razširjena odgovornost proizvajalcev.

Predstavljena bo tudi študija podnebnega svežnja »Fit for 55« – Potenciali izrabe naravnih virov pri doseganju podnebnih ciljev.

Predavanjem bo sledila Okrogla miza z naslovom »Priložnosti lesne industrije  – Zeleni dogovor in načrt za okrevanje in odpornost«.

Po okrogli mizi pa bodo sledila zanimiva predavanja iz »Pohištvenega sektorja« ter »Lesene gradnje«.

Na koncu pa bodo podeljene nacionalne nagrade in priznanja za LESARSKI PRESEŽEK LETA 2021.

Vzporedno bodo na voljo tudi priložnosti za B2B srečanja.

Več o programu in prijavi na posamezne dogodke si lahko preberete TUKAJ.

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

Pozor, usposabljanje iz varstva pri delu je razpisano za dne 9.6.2021

 

V sredo, 9.6., razpisujemo Usposabljanje iz varstva pri delu. Pogoj za udeležbo je predhodna prijava in izpolnjevanje pogojev PCT.

Korone je skorajda konec (no, vsaj za čez poletje) in spet lahko organiziramo dogodke. Usposabljanje iz varstva pri delu  bomo tako lahko organizirali na naši zbornici.

Usposabljanje iz varstva pri delu bo potekalo v sredo, 9. 6., od 12. do 14. ure na Obrtni zbornici Domžale (Vir).

Cena na udeleženca znaša  25 eur + DDV.

Prijavite se lahko preko spletnega obrazca na spodnji povezavi.

Če bo vaših udeležencev več, izpolnite obrazec za vsakega posebej.

Vsak udeleženec mora izpolnjevati enega izmed pogojev PCT.

Dodatne informacije: 040 45 98 45, Karolina

Pogoji za udeležbo na usposabljanju iz varstva pri delu: POGOJI PCT

–  dokazilo o negativnem rezultatu testa, ki ni starejši od sedmih dni,

–  dokazilo, da so bili cepljeni proti COVID-19 in je od:

 • drugega odmerka cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni, COVID-19 Vaccine proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology najmanj 14 dni, CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech najmanj 14 dni ali COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm najmanj 14 dni,

 •  prvega odmerka cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca ali Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca preteklo najmanj 21 dni, ali

 • odmerka cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag preteklo najmanj 14 dni.


Testiranja so oproščeni tudi potrošniki, ki so preboleli COVID-19 in predložijo dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od 10 dni, razen, če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od šest mesecev, ali potrdilo zdravnika, da so preboleli COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev.


Dokazila o testiranju s testi PCR ali HAG se upoštevajo le, če so bila izdana v državah članicah Evropske unije, državah članicah schengenskega območja, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski federaciji, Srbiji, Turčiji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske in Združenih državah Amerike.

 

 Izkoristite pomoč podpornega programa Transformacija poslovnih modelov

POSLOVNI MODELI NA PREIZKUŠNJI

POSLOVNI MODEL podjetja predstavlja jasen način ustvarjanja vrednosti izdelkov ali storitev, posredovanja vrednosti kupcem ter način ustvarjanje vaše poslovne oz. finančne uspešnosti.

Glede na turbulentno podjetniško okolje je priporočljivo, da imamo vzpostavljen močan tako osebni kot poslovni  podporni sistem, ki nam bo omogočal lažje, predvsem pa bolj učinkovito spopadanje z negotovostjo in tveganji na poslovni poti.

JE TRANSFORMACIJA VAŠEGA POSLOVNEGA MODELA ŽE NA VRHU PRIORITET ALI ŠE NE?

VPRAŠAMO VAS:

 • Je vaš obstoječi poslovni model še vzdržen in vključuje nujne trajnostne vidike poslovanja?
 • So tveganja ali nove priložnosti postavila vaš obstoječi poslovni model na preizkušnjo? Kje, kako in zakaj?
 • Je vaš poslovni model poznan vsem zaposlenim ali je zgolj zarisan v glavah vodstva oz. ali ga sploh imate?

Kljub temu, da je transformacija poslovnega modela lahko zelo boleča, saj globoko posega v obstoječe in utečene vzorce delovanja, pa bi morala sedaj, bolj kot kdaj koli prej, biti na vrhu vaših prioritet.

Pa je?

SPIRIT Slovenija v letu 2021 začenja s pilotnim nacionalnim programom, namenjenim malim, srednjim in velikim podjetjem, ki se zavedajo, da so na točki, ko njihov poslovni model potrebuje transformacijo.

Vabimo podjetja, da se odzovejo in sodelujejo v pilotnem programu »Transformacije poslovnih modelov 2021- TPM2021 

Pilotni program 2021  je namenjen podjetjem, ki so se v zadnjih letih   zaradi nastalih tveganj ali pa zaradi novih poslovnih priložnosti že soočala  s potrebo po spreminjaju obstoječih ali postavljanju  novih poslovnih modelov.

KOMU JE PREDNOSTNO NAMENJEN?

V pilotni program »TPM2021«  prednostno vabimo  podjetja, ki zaposlujejo vsaj  5 zaposlenih, ne glede na dejavnost in lastniško strukturo,  s sedežem v RS.

KAJ PONUJA?

Pilotni program »TPM2021« zajema intenzivno in poglobljeno usposabljanje vključenih podjetij in mentorstvo pri transformaciji obstoječih ali postavitvi novih trajnostnih poslovnih modelov.  

Program zajema vsaj 20 ur intenzivnega usposabljanja/mentoriranja v obdobju 4-6 tednov.

Celovit program pokriva naslednje teme: 

 1. Seznanitev z oblikami poslovnih modelov
 2. Opredelitev, razumevanje in vključevanje trajnostnih vidikov v poslovanje in postavitev poslovnih modelov
 3. Analiza obstoječih poslovnih modelov vključenih podjetjih (opredelitev zunanjih in notranjih tveganj, skritih stroškov itd.)
 4. Opredelitev korakov za potrebne spremembe in koraki izvedbe
 5. Spremljanje/mentoriranje izvajanja aktivnosti procesa transformacije ali vzpostavitve novega poslovnega modela v podjetju

POMEMBNO:

Končni program izvedbe in akcijski načrt za posamezno podjetje se pripravi na začetku – ob vključitvi podjetja v program, skupaj z zunanjim ekspertom in se prilagodi posameznemu podjetju.

ROKI ZA PRIJAVO:

Pilotni program bo v letu 2021 potekal v 3 ciklih. V posamezni cikel bomo vključili največ do 10 različnih podjetij in sicer v vrstnem redu prispetja prijav, do zapolnitve mest za posamezni cikel.

Končni roki za prijavo v posamezni cikel so:

1. Rok: 26. 5. 2021

2. Rok: 20. 6. 2021

3. Rok: 5. 9. 2021

Usposabljanje in mentorstvo bodo izvajali visoko usposobljeni strokovnjaki z izjemnimi praktičnimi izkušnjami na področju strateške transformacije poslovanja podjetij ter na področju vzpostavljanja poslovnih modelov v praksi.

POTEK PRIJAVE IN VKLJUČITVE V PROGRAM »TPM2021«:

 • Sodelovanje na informativni delavnici 12. 5. 2021 (neobvezno)
 • Prijavi k udeležbi na program preko OBRAZCA
 • Na podlagi prijave komisija SPIRIT Slovenija uvrsti podjetja v želen cikel izvedbe (1, 2, 3) ter opravi kratek spoznavni pogovor z vsakim prijavljenim podjetjem. Po opravljenem pogovoru je podjetju dodeljen določen ekspertni mentor.
 • Prijavljena podjetja na podlagi končne verzije programa in izvedbenega načrta pred začetkom izvajanja podpišejo Sporazum o sodelovanju« in dokončno potrdijo sodelovanje v pilotnem programu »TPM2021«.

Ostale pomembne informacije:

 • Udeležba podjetij v pilotnem programu »TPM2021« je brez neposredne finančne udeležbe za podjetja, stroške izvedbe v celoti pokrije SPIRIT Slovenija. 

Kontakt: Alenka.hren@spiritslovenia.si

 

 

 

Ne odlašajte in si začnite graditi svoj podporni sistem že danes. Prijavite se!

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

 

 Izkoristite pomoč podpornega programa Early warning Slovenia

Izkoristite pomoč podpornega programa Early Warning Slovenia .

Program brezplačnega mentoriranja »Early Warning Slovenia« je namenjen podjetjem, ki opažate prve znake potencialnih težav ali se že soočate z njimi ter iščete možnosti za izboljšave vašega poslovanja. Partnerja v projektu sta SPIRIT Slovenija, javna agencija in CEED Slovenija.

KAJ PONUJAJO?

 • Brezplačno podporo mentorjev prostovoljcev, usposobljenih in izkušenih gospodarstvenikov, podjetnikov ali strokovnjakov.

KAKO DO PODPORE?

 • Če želite brezplačno svetovanje, izpolnite vprašalnik na naši spletni strani ali obiščite najbližjega svetovalca mreže SPOT Svetovanje.

Izpolnjen vprašalnik bodo pregledali. Če bodo ocenili, da je vključitev v program smiselna in potrebna, vas bodo o tem obvestili in povabili na poglobljen pogovor pred dodelitvijo mentorja.

Slovenija je ena od desetih držav, vključenih v pobudo »Early Warning Europe«, ki temelji na uspešnem danskem modelu. S programom prispevamo predvsem k zmanjševanju števila stečajev in k ohranitvi delovnih mest.

Kdo so prostovoljni mentorji, ki sodelujejo pri programu si lahko preberete TUKAJ.

Ne odlašajte in si začnite graditi svoj podporni sistem že danes. Prijavite se!

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

Najava razpisa ASI  2021– nova sredstva za razvoj kompetenc starejših zaposlenih

Predvidoma ta petek, 16. 4. 2021, bo objavljen nov razpis v okviru projekta Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile – ASI, na katerem bodo podjetja lahko pridobila sredstva za usposabljanja svojih starejših zaposlenih, s poudarkom na usposabljanjih iz digitalnih veščin.

Prihajajoči razpis  ASI 2021 prinaša kar nekaj novosti:

 • čas oddaje vloge ne bo več ključni dejavnik merila za izbor prejemnikov sredstev,
 • na razpis se bodo lahko prijavile tudi organizacije, ki so organizirane skladno z Zakonom o zadrugah in
 • omogočena bo  oddaja vloge preko ePortala.

ROK ZA ODDAJO VLOGE:

Vlogo bo možno oddati od 19.4. od 8. ure do 23. 4. 2021 do vključno 16. ure, a svetujemo, da s prijavo ne odlašate, saj izkušnje kažejo, da sredstva poidejo še pred potekom roka za prijavo!

Za oddajo e-vloge  potrebujete kvalificirano digitalno potrdilo  zakonitega zastopnika.

V kolikor ga še nimate, ne skrbite, saj je še vedno mogoča oddaja vloge v fizični obliki po pošti.

Cilji javne razpisa ASI 2021:

 • podpora podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih
 • krepitev kompetenc starejših zaposlenih, zlasti s področja digitalizacije
 • večja pripravljenost posameznikov za podaljševanje delovne aktivnosti

Ciljna skupinaPODJETJA registrirana po ZGD in ZADRUGE registrirane po ZZad in njihovi zaposleni, stari 50 let in več na dan objave JR ASI 2021 (predvidoma 16.04.2021).

Skupni znesek: 4.7 mio EUR

Aktivnosti v okviru JR se bodo izvajale v dveh kohezijskih regijah:

KRVS:  do 60% vseh sredstev

KRZS: DO 40% vseh sredstev

Sofinancirane so aktivnosti:

SKLOP A: Priprava strategije za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih glede na št. Zaposlenih

Sofinanciranje od 1.000 do 2.000 EUR.

Do sredstev SKLOPA A so upravičena podjetja, ki imajo 10 ali več zaposlenih

SKLOP B: Razvoj kariere s krepitvijo kompetenc starejših zaposlenih z naslednjimi aktivnostmi:

 • B1 izdelava načrta osebnega in poklicnega razvoja starejših zaposlenih- NOPR (aktivnost ni sofinancirana)
 • B2 udeležba v motivacijskih programih za starejše zaposlene
 • B3 usposabljanje na področju osebnega in kariernega razvoja ter pridobivanje kompetenc starejših zaposlenih (pridobivanje mehkih kompetenc, splošna usposabljanja, poklicno specifična usposabljanja)
 • B4 digitalne kompetence

Za posameznega starejšega zaposlenega bodo podjetja lahko pridobila do 1.800,00 EUR (v okviru omejitve glede na velikost podjetja). Upravičen strošek usposabljanja na posameznega zaposlenega je 30 EUR/uro/osebo.

Najvišji zneski sofinanciranja so odvisni od velikosti podjetja samo glede števila zaposlenih

Velikost podjetja vlagatelja                                                       Najvišji znesek sofinanciranja v EUR 

 

  SKLOP A SKLOP B
Veliko podjetje 2.000,00 50.400,00
Srednje podjetje 1.500,00 37.800,00
Malo podjetje 1.000,00 18.000,00
Mikro podjetje / 5.400,00

 

 

 

Ključni poudarki razpisa

Rok za oddajo od objave razpisa BO razmeroma kratek,  zato se je potrebno že pred objavo dobro pripraviti, predvsem pa premisliti katere starejše zaposlene boste vključili v projekt.  Te boste morali o vključitvi tudi seznaniti in pridobiti njihovo soglasje za sodelovanje, resničnost česar boste morali z izjavo tudi potrditi.

Kdo se lahko priajvi na JR ASI 2021:

 • Na razpis se lahko prijavijo organizacije, ki so registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah ali po Zakonu o zadrugah;
 • Zaposleni, ki jih bo podjetje lahko vključilo v usposabljanja, morajo biti stari 50 let ali več na dan objave razpisa;
 • Eden od pogojev za možnost sofinanciranja je, da mora imeti podjetje / organizacija, na dan objave najmanj 5 zaposlenih, od tega najmanj 3 starejše zaposlene, ki jih bodo vključili v usposabljanja;
 • V vlogi bo potrebno navesti osebne podatke treh v organizaciji zaposlenih starejših zaposlenih, zato vam svetujemo, da pravočasno uredite formalnosti, ki zadevajo varstvo osebnih podatkov in soglasij v primeru posredovanja podatkov;
 • Po mesecu dni od podpisa medsebojne pogodbe v primeru izbora, bo moralo podjetje obvezno oddati točen seznam vseh tistih, ki jih namerava vključiti v usposabljanja. Njihovo število boste navedli tudi v vlogi (vključitev starejših žensk prinese dodatne točke). Dobro premislite, koga boste vključili v projekt in kakšno število zaposlenih, ki jih boste vključili, boste navedli v vlogi, predvsem pa, da so izbrani za izobraževanje seznanjeni z vključitvijo v projekt in se z njo strinjajo ter bodo pri tem sodelovali;
 • Dodatne točke pri merilih bodo prejela podjetja, ki delujejo v glavnih dejavnostih: E Oskrba z vodo; ravnanje z odplakami in odpadki; saniranje okolja (36, 37, 38, 39) ali J Informacijske in komunikacijske dejavnosti (58, 59, 60, 61, 62, 63), saj statistični podatki kažejo najnižjo vključenost v vseživljenjsko učenje med zaposlenimi prav v teh dejavnostih, ki so za gospodarstvo z vidika pospeševanja digitalne preobrazbe družbe in podjetij, skrb za okolje ter prehod na nizkoogljično krožno gospodarstvo, prednostne z vidika razvoja.

 

 

 

Vabilo na zadnjo delavnico programa trajnostne transformacije dne 13.4.2021

Vsa  zainteresirana podjetja, ki bi želela konkurirati na zadnjem razpisnem roku za udeležbo na zadnji informativni delavnici, ki bo danes 13. aprila od 14. do 15. ure prek platforme ZOOM. Ekipa Trajnostne transformacije pod okriljem SPIRIT Slovenija bo na razpolago za pojasnila in odgovore na vaša vprašanja.

Dne 23.04.2021 se izteče zadnji možni rok za prijave na Javni razpis »Spodbujanje trajnostne poslovne strateške transformacije in razvoj novih poslovnih modelov v slovenskih podjetjih za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti« ki omogočajo sprejem v program Trajnostne poslovne strateške transformacije slovenskih podjetij.

Tokrat so sredstva na voljo zgolj za mala in srednja podjetja s sedežem v t.i. Vzhodni kohezijski regiji.

Več informacij o poteku programa je na voljo tukaj.

Prijave na informativno delavnico sprejemajo na mail tst@spiritslovenia.si – po prijavi bodo poslali povezavo na srečanje. V prijavi je potrebno navesti ime, priimek, podjetje in kohezijsko regijo.

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

Načrt sproščanja ukrepov za zajezitev epidemije COVID-19 in podaljšanje epidemije za 30 dni

Vlada je na dopisni seji 09.04.2021 sprejela Načrt sproščanja ukrepov za zajezitev epidemije COVID-19 in podaljšala epidemijo za 30 dni. Odpravila je omejitev gibanja ponoči, ostaja pa še naprej prepoved zbiranja in prireditev ter prehajanja med regijami, ki je dovoljeno le izjemoma, spremembe pa so tudi pri izjemah za vstop v državo.

Vlada je glede na aktualne epidemiološke razmere v zvezi s širjenjem okužbe z virusom SARS-CoV-2 podaljšala razglasitev epidemije na celotnem območju Republike Slovenije z Odlokom o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije  za 30 dni.

Vlada je sprejela  tudi noveliran načrt sproščanja ukrepov ob pojenjanju pandemije COVID-19.

Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 prinaša spremembe pri izjemah za vstop v državo. Odlok začne veljati 12. aprila 2021 in velja do vključno 18. aprila 2021.

Odlok o začasni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 odpravlja omejitev gibanja ponoči. Začasno so prepovedane vse prireditve, shodi, slavja, praznovanja in poroke. Minister, pristojen za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, lahko dovoli sklenitev zakonskih in partnerskih zvez.

12. aprila stopijo v veljavo sledeče spremembe

Vlada je določila, da bo po obdobju začasne ustavitve javnega življenja v celotni Sloveniji veljala ureditev rdeče faze. S ponedeljkom, 12. aprila 2021 bodo veljale sledeče spremembe:

Pouk poteka v šolah, varstvo otrok pa v vrtcih

Vsi učenci se vrnejo v osnovne šole, dijaki pa v srednje šole po modelu C, kar pomeni, da se na šoli po razredih tedensko izmenjujejo. Dijaki zaključnih letnikov so v šoli stalno prisotni.

Dijaški domovi so odprti že v nedeljo, 11. aprila 2021.

Uporaba mask na zunanjih površinah ni več obvezna

Uporaba maske na odprtih javnih krajih je obvezna le, če ni mogoče zagotoviti najmanj 1,5 metra medosebne razdalje.

Prav tako maske ni potrebno nositi osebam, ki izvajajo individualno športno vadbo, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 3 metre.

Odpravljena omejitev gibanja ponoči

Omejitev gibanja ponoči, ki je veljala med 22. in 5. uro, je odpravljena.

Prepoved zbiranja in prireditev ostaja

Še vedno je začasno prepovedano zbiranje ljudi. Zbiranje ljudi se dovoli skupini oseb, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva ob upoštevanju omejitev in prepovedi iz tega odloka.

Začasno so prepovedane vse prireditve, shodi, slavja, praznovanja in poroke.

Podrobnosti in izjeme

Omejitev prehajanja med statističnimi regijami ostaja v veljavi

Na novo so dodane tri izjeme, ki omogočajo prehajanje med regijami:

 1. izvajanje vzdrževalnih del ali sezonskih opravil na zasebnem objektu ali zemljišču za člane istega gospodinjstva,
 2. potovanja oseb z namenom tranzita čez statistično regijo, v sosednjo državo ali do svojega prebivališča v Republiki Sloveniji,
 3. nujno vzdrževanje groba, pri čemer mora posameznik izkazati upravičenost z dokazilom o najemu groba ali drugim ustreznim dokazilom.

Ostale izjeme in podrobnosti

Omejitve prodaje blaga in storitev

Ponujanje in prodaja blaga in storitev je dovoljena le določenim izjemam.

Izjeme brez pogoja testa za zaposlene:

 • lekarne,
 • bencinske servise,
 • finančne storitve,
 • geodetske storitve,
 • pošto,
 • dostavne službe,
 • dimnikarske storitve, pod pogojem, da je v prostoru, kjer se izvajajo dimnikarske storitve prisoten samo en izvajalec, če pa to ni mogoče, je lahko v prostoru prisoten izvajalec storitve in ena oseba, ki je uporabnik male kurilne naprave; opravljanje dimnikarskih storitev ni dovoljeno v prostorih, v katerih je nameščena mala kurilna naprava, ki jih po opravljeni storitvi ni mogoče prezračiti,
 • gradbena dela, pri izvajanju katerih je zagotovljeno, da ni stika s potrošniki, in storitve, ki se opravljajo na prostem in pri katerih se lahko zagotovi, da ne prihaja do stikov s potrošniki (na primer zunanja ureditev, krovska dela, fasaderska dela),
 • osebni prevzem blaga, hrane ali pijače na prevzemnih mestih, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki, med 5. in 22. uro, pri čemer konzumiranje prevzete hrane in pijače na javnih površinah ni dovoljeno,
 • čistilne servise in čistilnice,
 • servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in koles (vulkanizerske, avtomehanične, avtoličarske ali avtokleparske delavnice, delavnice za popravilo koles),
 • druge servisne delavnice ter storitve izdelave, vzdrževanja in montaže,
 • druge nujne storitve za zagotavljanje varnosti in zdravja.

Izjeme s pogojem testiranja za zaposlene:

 • opravljanje trgovinske dejavnosti, kot jo ureja zakon, ki ureja trgovino,
 • storitve nepremičninskega posredovanja,
 • storitve higienske nege (kot na primer storitve frizerskih salonov, kozmetične dejavnosti, pedikura, manikura, dejavnosti salonov za nego telesa),
 • individualne nezdravstvene svetovalne in terapevtske storitve,
 • individualne storitve strokovnega oziroma poslovnega izobraževanja in usposabljanja (kot na primer inštrukcije, jezikovne šole, strokovne delavnice),
 • storitve turističnih agencij,
 • storitve salonov za nego živali.

Športna vadba je znova dovoljena tako registriranim kot rekreativnim športnikom

Trening je dovoljen naslednjim kategorijam:

 • vrhunskim športnikom (olimpijski, mednarodni in svetovni razred),
 • perspektivnim športnikom,
 • športnikom v starostnih kategorijah kadeti, mladinci in člani, registriranim v skladu z členom ZŠpo-1, ki so člani reprezentanc;
 • poklicnim športnikom, ki so starejši od 15 let in so vpisani v razvid poklicnih športnikov pri ministrstvu za šport,
 • udeležencem tekmovanj, ki so dovoljena,
 • treningi preostalim registriranim športnikom, če se izvajajo samostojno ali pod vodstvom strokovnega delavca v športu, in
 • brezkontaktna športna vadba v vadbenih skupinah do 10 vadečih, pri čemer je potrebno neprekinjeno vzdrževati vsaj 2 metra medosebne razdalje.

Dovoljena je samostojna ali strokovno vodena individualna športno rekreativna dejavnost ter brezkontaktna športna vadba v vadbenih skupinah do 10 vadečih, pri čemer je potrebno neprekinjeno vzdrževati vsaj 2 metra medosebne razdalje.

Dovoljeno je izvajanje uradnih športnih tekmovanj na nacionalnem, evropskem in mednarodnem nivoju in velikih mednarodnih športnih prireditev.

Prisotnost gledalcev na športnih tekmovanjih ni dovoljena.

Knjižnice, galerije in muzeji so odprti

Odprejo se knjižnice, muzeje in galerije, ter storitve ponujanja dostopa in ogleda kulturne dediščine brez organiziranega vodenja na ograjenih odprtih javnih površinah z nepremično kulturno dediščino.

Verski obredi so dovoljeni

Kolektivno uresničevanje verske svobode je dovoljeno le pod pogojem, da se zagotovi:

 • minimalni možni stik med udeleženci,
 • redno prezračevanje ali ustrezna ventilacija verskih objektov, v katerih se kolektivno uresničuje verska svoboda,
 • obvezno nošenje zaščitnih mask,
 • prepoved petja, in
 • razkuževanje rok ob vstopu in izstopu iz verskih objektov, v katerih se kolektivno uresničuje verska svoboda.

Število oseb, ki kolektivno uresničujejo versko svobodo v zaprtih prostorih, se omeji na enega udeleženca na 30 kvadratnih metrov zaprte površine oziroma več udeležencev, če gre za osebe iz skupnega gospodinjstva. Če je verski objekt manjši od 30 kvadratnih metrov se število oseb omeji na enega verskega uslužbenca in udeleženca oziroma več udeležencev, če gre za osebe iz skupnega gospodinjstva. Medosebna razdalja med udeleženci mora biti najmanj 1,5 metra, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva.

Spremembe pri izjemah za vstop v državo

Med izjeme za vstop v državo brez napotitve v karanteno in brez negativnega rezultata PCR testa so dodani:

 • akreditirani novinarji na službeni poti v tujini in
 • osebe, ki vstopajo iz nujnih razlogov, vezanih na odpravo neposredne nevarnosti za zdravje, življenje, premoženje ali nastanek materialne škode, in se vračajo čez mejo v roku 12 ur po prehodu meje.

Med izjeme za vstop v Slovenijo brez napotitve v karanteno in s predložitvijo sedemdnevnega negativnega rezultata PCR ali HAG testa so, pod pogojem, da se v Slovenijo vrnejo najkasneje v petih dneh po prehodu meje, dodani:

 • delovni migranti in
 • osebe, ki so napotene na čezmejno opravljanje storitev.

PCR ali HAG test je ustrezen, če je opravljen v državi članici Evropske unije oziroma schengenskega območja, Združenih državah Amerike ali Združenemu kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske.

Podrobnosti in izjeme

 

Vir: GOV.SI

 

SPIRIT organizira udeležbo slovenskih podjetij na mednarodnem poslovnem forumu CEE AUTOMOTIVE FORUM 2021 v Budimpešti

Javna agencija SPIRIT Slovenija ob finančni podpori Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo med 26. in 27. majem 2021 organizira udeležbo slovenskih podjetij na mednarodnem poslovnem forumu CEE AUTOMOTIVE FORUM 2021 v Budimpešti.

Gre za edinstveni dogodek v CEE regiji, s ciljem poslovnih srečanj in mreženj med vodilnimi svetovnimi avtomobilskimi proizvajalci (OEM) in različnimi dobavitelji iz avtomobilske industrije, podjetji iz sorodnih področij, ponudniki storitev, start-upi kot tudi združenji iz avtomobilske industrije in drugimi podobnimi ustanovami. Forum daje udeležencem priložnost srečanj in mreženj na enem mestu v dveh dneh z vodilnim menedžmentom omenjenih podjetij (CEO, nabavni direktorji, drugi odločevalci).

Več informacij o dogodku najdete na povezavi: https://www.izvoznookno.si/aktualno/cee-automotive-forum-2021-vabilo-podjetjem-na-medn/

Ciljna skupina podjetij so podjetja, ki so (pod)dobavitelji v avtomobilski industriji (dobavitelji OEM (avtomobilskim proizvajalcem, ali Tier 1 ali Tier 2 ali celo Tier 3 dobaviteljem).

Število prijav je omejeno do 10 podjetij.

Rok za prijavo je do 20. aprila 2021.

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj ter SPIRIT Slovenija, javna agencija