Vlada podaljšala veljavnost odlokov, ki so sprejeti na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, s katerim podaljšuje veljavnost  teh odlokov do 12. februarja  2021.

Vlada z  Odlokom o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, podaljšuje  do 12. februarja 2021 podaljšuje veljavnost ukrepov iz naslednjih odlokov:

 •   Odlok o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji,
 •  Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov,
 • Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 ,
 • Odlok o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah (Uradni list RS, št. 182/20, 190/20, 195/20, 2/21, 5/21, 9/21 in 12/21),
 •  Odlok o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 12/21) in
 •  Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2

Posamezni odloki veljajo za obdobje sedem dni, saj je vlada dolžna preverjati  utemeljenost ukrepov iz posameznega odloka vsakih sedem dni na podlagi seznanitve s strokovnim mnenjem  Strokovne skupine za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 pri Ministrstvu za zdravje o utemeljenosti ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije nalezljive bolezni COVID-19.

 

Vir: Ministrstvo za zdravje

Več o odloku si lahko preberete TUKAJ.

Nov Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

Vlada je izdala nov Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki  velja  od 6. februarja 2021 do vključno 12. februarja 2021.

Z zadevnim odlokom se ohranjajo enake izjeme, kot so vsebovane v veljavnemu odloku, dodatno pa se v statističnih regijah z bolj ugodno epidemiološko sliko izjeme še nekoliko širijo. Prav tako se vse statistične regije v Republiki Sloveniji obravnava kot rdeče statistične regije z bolj ugodno epidemiološko sliko.

Izjeme od prepovedi, ki niso pogojene z izvedbo testa, veljajo za:

 1. lekarne,
 2. bencinske servise,
 3. finančne storitve,
 4. geodetske storitve,
 5. pošto,
 6. dostavne službe,
 7. dimnikarske storitve, pod pogojem, da je v prostoru, kjer se izvajajo dimnikarske storitve prisoten samo en izvajalec, če pa to ni mogoče, je lahko v prostoru prisoten izvajalec storitve in ena oseba, ki je uporabnik male kurilne naprave; opravljanje dimnikarskih storitev ni dovoljeno v prostorih, v katerih je nameščena mala kurilna naprava, ki jih po opravljeni storitvi ni mogoče prezračiti,
 8. gradbena dela v oziroma na nenaseljenih gradbiščih, hišah oziroma stanovanjih, pri izvajanju katerih je zagotovljeno, da ni stika s potrošniki,
 9. individualne nezdravstvene svetovalne in terapevtske storitve,
 10. osebni prevzem blaga ali hrane, razen alkohola in alkoholnih pijač, na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki, med 6. in 21. uro, pri čemer konzumiranje prevzete hrane in pijače na javnih površinah ni dovoljeno,
 11. trafike in kioske za prodajo časopisov in revij,
 12. storitve frizerskih salonov ter medicinske pedikure in medicinske manikure,
 13. čistilne servise in čistilnice,
 14. premične stojnice za prodajo kmetijskih pridelkov in proizvodov kmetovalcev,
 15. servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in koles (vulkanizerske, avtomehanične, avtoličarske ali avtokleparske delavnice, delavnice za popravilo koles),
 16. druge nujne storitve za zagotavljanje varnosti in zdravja.

Izjeme od prepovedi, ki zahtevajo izvedbo testa, pa veljajo za:

 1. prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila, blago za osebno nego in čiščenje, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji,
 2. prodajalne z medicinskimi pripomočki in ortopedskimi pripomočki,
 3. kmetijske prodajalne,
 4. specializirane prodajalne z otroškim programom,
 5. prodajalne s površino do 400 m2, ne glede na vrsto blaga,
 6. tržnice,
 7. druge servisne delavnice s površino do 400 m2 ter storitve izdelave, vzdrževanja in montaže,
 8. storitve nepremičninskega posredovanja,
 9. storitve higienske nege, ki niso storitve frizerskih salonov, medicinske pedikure in medicinske manikure (kot na primer kozmetične dejavnosti, pedikura, dejavnosti salonov za nego telesa),
 10. individualne storitve strokovnega oziroma poslovnega izobraževanja in usposabljanja (kot na primer inštrukcije, jezikovne šole, strokovne delavnice),
 11. storitve salonov za nego živali.

Ponujanje in prodajanje blaga in storitev v okviru izjem, ki zahtevajo izvedbo testa, je dovoljeno le pod pogojem, da zaposleni, ki izvajajo tovrstno ponudbo in prodajo blaga in storite, enkrat tedensko opravijo testiranje na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19) po HAGT (hitri test) ali PCR metodi. Ponujanje in prodajanje tovrstnega blaga in storitev torej lahko opravljajo le zaposleni, ki imajo negativni izvid testa, opravljenega v Republiki Sloveniji.

Ponujanje in prodajanje blaga in storitev iz 8. do 11. točke izjem, ki zahtevajo izvedbo testiranja, pa je dovoljeno le pod pogojem, da potrošniki predhodno opravijo testiranje na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19) po HAGT (hitri test) ali PCR metodi in da osebi, ki izvaja tovrstno ponudbo ter prodajo blaga in storitev, predložijo negativni izvid testa, opravljenega v Republiki Sloveniji, ki ni starejši od 24 ur.

Za izjeme, določene pod točkami 1, 2, 3, 4 in 6, ki zahtevajo izvedbo testa, začne pogoj tedenskega testiranja zaposlenih na prisotnost na SARS-CoV-2 (COVID-19) po HAGT ali PCR metodi, veljati 12. februarja 2021.

Izjeme, določene v 5. in 7. do 11. točki, ki zahtevajo izvedbo testa, začnejo veljati od 9. februarja 2021 dalje, ob pogoju negativnega izvida testa zaposlenih na prisotnost na SARS-CoV-2 (COVID-19) po HAGT ali PCR metodi, oziroma so dejavnosti lahko odprte že od 6. februarja 2021,  v kolikor zaposleni že izpolnjujejo pogoj zagotovitve negativnega izvida testa.

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj tehnologijo

 

Državni zbor je danes sprejel Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (PKP8)

Državni zbor je danes, 3. februarja, sprejel  Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (PKP8), ki prinaša dodatne ukrepe za ohranitev delovnih mest in pomoč gospodarstvu v zaostrenih razmerah epidemije COVID-19, med drugim podaljšanje subvencioniranja čakanja na delo ter prevzem dela bremena za dvig minimalne plače s strani države. Veljati začne naslednji dan po objavi v Uradnem listu.

Glavni cilj  zakona je omiliti in odpraviti posledice in vpliv nalezljive bolezni COVID-19 na področju gospodarstva, dela in delovnih razmerij, trga dela, socialnega varstva ter zdravstvenega varstva.

Zakon prinaša dodatne ukrepe za ohranitev delovnih mest in pomoč gospodarstvu v zaostrenih razmerah epidemije COVID-19 kot je podaljšanje subvencioniranja čakanja na delo ter prevzem dela bremena za dvig minimalne plače s strani države.

Kaj prinaša nov PKP8:

 • subvencioniranje minimalne plače v prvi polovici leta 2021,
 • v drugi polovici  leta 2021  razbremenitev delodajalcev pri plačilu prispevkov za socialno varnost za delavce v delovnem razmerju;
 • podaljšanje ukrepa čakanja na delo od 1. februarja do 30. aprila, z možnostjo podaljšanja ukrepa s sklepom vlade še 2 krat po 1 mesec;
 • solidarnostni dodatek za prejemnike nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki delajo krajši delovni čas, vojne veterane in invalide po zakonu, ki ureja socialno vključevanje invalidov,
 • enkratni solidarnostni dodatek za dijake, starejše od 18 let;
 • solidarnostni dodatek za študente s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki se v študijskem letu 2020/2021 izobražujejo na tujem visokošolskem zavodu;
 • zagotavljanje izvajanja podaljšane obravnave, zdravstvene nege, fizioterapije in delovne terapije osebam, ki so prebolele okužbo z virusom SARS-CoV2;

Več o zakonu si lahko preberete TUKAJ.

   

 

Nov Odlok o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji

Vlada Republike Slovenije je izdala NOV ODLOK, ki določa omejitve in način izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji in velja do 5.2.2021

Pod naslednjimi pogoji lahko osebe izvajajo dejavnosti na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji:

1. skladnost s sprejetimi  priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2

2. predhodno opravljeno testiranje na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19) po HAGT ali PCR metodi oseb, ki izvajajo storitve

3. negativen test opravljen v Republiki Sloveniji, ki ni starejši od 72 ur.

Zgoraj navedene omejitve veljajo za naslednje dejavnosti na področju voznikov in vozil :

 • dejavnosti usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil;
 • izvajanje programa dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov,
 • izvajanje programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo,
 • izvajanje programa izobraževanja in dodatnega usposabljanja izvajalcev programov dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov in za varno vožnjo;

 

 •  izvajanje začetnih in obnovitvenih usposabljanj voznikov za prevoz nevarnega blaga,
 • izvajanje usposabljanj in preizkusov znanja za pridobitev temeljnih kvalifikacij za voznike motornih vozil v cestnem prometu,
 • izvajanje rednih usposabljanj za podaljšanje veljavnosti temeljnih kvalifikacij,
 • izvajanje preizkusov znanja za pridobitev spričevala o strokovni usposobljenosti upravljavca prevozov,
 • izvajanje osnovnih strokovnih usposabljanj ter preizkusov usposobljenosti spremljevalcev izrednih prevozov,
 • izvajanje osnovnih strokovnih usposabljanj in preizkusov znanja kandidatov za cestninske nadzornike in obdobnih strokovnih izpopolnjevanj cestninskih nadzornikov;

 

 • izvajanje izobraževanj in dodatnih usposabljanj učiteljev vožnje, učiteljev predpisov in strokovnih vodij šol vožnje,
 • izvajanje usposabljanj za ocenjevanje na vozniškem izpitu in dodatnih usposabljanj ocenjevalcev na vozniškem izpitu,
 • izvajanje osnovnega in obdobnega strokovnega usposabljanja ter preverjanja usposobljenosti presojevalcev varnosti cest,
 • izvajanje edukacijskih in psihosocialnih delavnic,
 • izvajanje preventivnih programov, kampanj in akcij za varnost cestnega prometa na javnih krajih ter
 • izvajanje vozniških izpitov.

 

TUDI za  potrošnike velja, da je udeležba pri izvajanju dejavnosti na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji dovoljena le  TISTIM potrošnikom, ki opravijo testiranje na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19) po HAGT ali PCR metodi in  predložijo negativni izvid testa, opravljen v Republiki Sloveniji, ki ni starejši od 24 ur.

Pogoj zagotavljanja hitrega (HAGT) ali PCR testa  ne velja za naslednje dejavnosti:

 • naloge tehnične službe, strokovne organizacije in pooblaščene registracijske organizacije s področja motornih vozil;
 • postopke in naloge v tahografskih delavnicah,
 • redne in vmesne preglede cistern ter preglede vozil za izdajo certifikatov ADR o brezhibnosti vozil za prevoz nevarnega blaga,

pod pogojem, da je  pri ponujanju in prodajanju blaga in storitev zagotovljen najmanjši možni stik s potrošniki in upoštevana vsa higienska priporočila NIJZ za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani NIJZ.

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo

Več o odloku TUKAJ.

 

Vlada podaljšala veljavnost odlokov, ki so sprejeti na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, s katerim podaljšuje veljavnost  teh odlokov do 5. februarja  2021.

Vlada z  Odlokom o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, podaljšuje do do 5. februarja 2021 podaljšuje veljavnost ukrepov iz naslednjih odlokov:

 • Odlok o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji,
 • Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov,
 • Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2,
 • Odlok o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah,
 • Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2.

Posamezni odloki veljajo za obdobje sedem dni, saj je vlada dolžna preverjati  utemeljenost ukrepov iz posameznega odloka vsakih sedem dni na podlagi seznanitve s strokovnim mnenjem  Strokovne skupine za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 pri Ministrstvu za zdravje o utemeljenosti ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije nalezljive bolezni COVID-19.

 

Vir: Ministrstvo za zdravje

Več o odloku si lahko preberete TUKAJ.

Nov Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

Vlada je izdala nov Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki  velja od 30. januarja do 5. februarja  2021.

Nov Odlok začasno prepoveduje ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije zaradi omejitve gibanja prebivalstva ter zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 z nekaterimi  že doslej veljavnimi izjemami, ki so nujno potrebne za zagotavljanje osnovnih potreb družbe oziroma so pomembne za zagotavljanje varnosti in zdravja.

V Odloku se dodaja izjema, da se v prodajalnah, ki v pretežni meri prodajajo živila, blago za osebno nego in čiščenje, dovoli prodaja nogavic in perila.

Nov  odlok ohranja enake izjeme, a oži nabor statističnih regij, ki  izpolnjujejo pogoj bolj ugodne epidemiološke slike, saj mednje ne sodita več  Zasavska in Obalno-kraška.

PO NOVEM med   statistične regije z ugodno epidemiološko sliko  sodijo le še:

 • Osrednjeslovenska,
 • Pomurska,
 • Savinjska,
 • Podravska,
 • Gorenjska,
 • Koroška,
 • Primorsko-notranjska   

Več o odloku si lahko preberete TUKAJ.

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Vlada sprejela Predlog zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (PKP8)

Vlada je na  dopisni seji  sprejela predlog Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (PKP8), ki prinaša dodatne ukrepe za ohranitev delovnih mest in pomoč gospodarstvu v zaostrenih razmerah epidemije COVID-19, med drugim podaljšanje subvencioniranja čakanja na delo ter prevzem dela bremena za dvig minimalne plače s strani države.

Predlog zakona bo posredovan  Državnemu zboru Republike Slovenije  v sprejetje po nujnem postopku.

Glavni cilj predlaganega zakona je omiliti in odpraviti posledice in vpliv nalezljive bolezni COVID-19 na področju gospodarstva, dela in delovnih razmerij, trga dela, socialnega varstva ter zdravstvenega varstva.

Predlog zakona prinaša dodatne ukrepe za ohranitev delovnih mest in pomoč gospodarstvu v zaostrenih razmerah epidemije COVID-19 kot je podaljšanje subvencioniranja čakanja na delo ter prevzem dela bremena za dvig minimalne plače s strani države.

Kaj prinaša nov predlog PKP8:

 • subvencioniranje minimalne plače v prvi polovici leta 2021,
 • v drugi polovici  leta 2021  razbremenitev delodajalcev pri plačilu prispevkov za socialno varnost za delavce v delovnem razmerju;
 • podaljšanje ukrepa čakanja na delo od 1. februarja do 30. aprila, z možnostjo podaljšanja ukrepa s sklepom vlade še 2 krat po 1 mesec;
 • solidarnostni dodatek za prejemnike nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki delajo krajši delovni čas, vojne veterane in invalide po zakonu, ki ureja socialno vključevanje invalidov,
 • enkratni solidarnostni dodatek za dijake, starejše od 18 let;
 • solidarnostni dodatek za študente s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki se v študijskem letu 2020/2021 izobražujejo na tujem visokošolskem zavodu;
 • zagotavljanje izvajanja podaljšane obravnave, zdravstvene nege, fizioterapije in delovne terapije osebam, ki so prebolele okužbo z virusom SARS-CoV2;

Več o predlogu si lahko preberete TUKAJ.

   

Vir: GOV.SI

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

Vlada je izdala nov Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki je velja od 23. do 29. januarja 2021.

Nov Odlok začasno prepoveduje ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije zaradi omejitve gibanja prebivalstva ter zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 z nekaterimi  že doslej veljavnimi izjemami, ki so nujno potrebne za zagotavljanje osnovnih potreb družbe oziroma so pomembne za zagotavljanje varnosti in zdravja ter hkrati širi izjeme za tiste statistične regije, ki imajo bolj ugodno epidemiološko sliko.

 

V statističnih regijah:

 • Osrednjeslovenska,
 • Pomurska,
 • Savinjska,
 • Podravska,
 • Gorenjska,
 • Obalno-kraška,
 • Koroška,
 • Zasavska in
 • Primorsko-notranjska   

po novem MED IZJEME od prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom sodijo:

 • premične stojnice za prodajo kmetijskih pridelkov in proizvodov kmetovalcev,
 • servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in koles (vulkanizerske, avtomehanične, avtoličarske ali avtokleparske delavnice, delavnice za popravilo koles) in
 • specializirane prodajalne z otroškim programom.

Več o odloku si lahko preberete TUKAJ.

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19

Vlada je izdala nov Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19, ki je velja od 22. do 29. januarja 2021.

Po novem se dovoli vstop v Republiko Slovenijo iz države na rdečem seznamu brez napotitve v karanteno na domu ali brez predložitve testa na prisotnost SARS-COV-2 tudi:

 • državljanu države članice Evropske unije ali schengenskega območja, ki prihaja iz druge članice Evropske unije ali schengenskega območja, zaradi opravljanja varstva in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, kot tudi iz drugih razlogov.

Ti razlogi so:

 • oskrbe ali nege družinskih članov;
 • starševska skrb in stik z otrokom;
 • vzdrževalna dela na zasebnem objektu ali zemljišču, če ga ima v lasti, najemu ali uporabi ter v primerih, ko se odpravlja neposredna nevarnost za zdravje, življenje in premoženje.

PCR in hitri antgenski testi  (HAT) ostajajo v veljavi. Ostale izjeme ostajajo nespremenjene.

Nov odlok dovoljuje prehod mej  dvolastnikom ali najemnikom zemljišč v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje brez negativnega testa na prisotnost virusa SARS-CoV-2 ter karantene.

Ob vstopu v Republiko Slovenijo po novem hitri antigenski test ne sme biti  starejši od 24 ur od odvzema brisa in  mora  biti  še vedno opravljen v državi članici Evropske unije ali schengenskega območja.

Oseba, ki je ob  vstopu v Republiko Slovenijo napotena  v karanteno na domu, jo lahko prekine z opravljenim testom na prisotnost SARS-CoV-2 po metodi PCR ali HAGT. Če je test negativen, je karantena prekinjena.

 

VSTOP  Republiko Slovenijo  brez karantene ali negativnega testa  JE MOGOČ na podlagi naslednjih izjem:

– čezmejnemu dnevnemu delovnemu migrantu, ki ima delovno razmerje v eni od držav članic EU ali drugi državi schengenskega območja

Potrebno je predložiti dokazilo ali podpisano izjavo, iz katere izhaja utemeljitev razloga prehajanje meje kot dnevni delovni migrant, ki  se vrača v 14 urah po prehodu meje;

– osebi, ki je napotena na ali z opravljanja nalog v sektorju mednarodnega prevoza in to ob prehodu meje izkazuje s »Spričevalom za delavce v sektorju mednarodnega prevoza ali z drugo listino;

– osebi, ki izvaja prevoz blaga ali oseb v Republiko Slovenijo ali iz Republike Slovenije v gospodarskem prometu ter za tovorni in potniški promet v tranzitu in zapusti Republiko Slovenijo v 8 urah po prehodu meje;

– osebi, ki potuje v tranzitu čez Republiko Slovenijo in zapusti Republiko Slovenijo najkasneje v 6 urah po vstopu;

– predstavniku tujega varnostnega organa (policije ali pravosodja), ki izvršuje uradno nalogo in zapusti Republiko Slovenijo takoj, ko je po izvršitvi naloge to mogoče;

– osebi, ki je bila prepeljana v Republiko Slovenjo z reševalnim ali sanitetnim vozilom, in spremljevalnemu zdravstvenemu osebju v tem vozilu;

– osebi z diplomatskim potnim listom;

– oseba, ki je naročena na zdravstveno storitev v Republiki Sloveniji in se vrne takoj po opravljeni storitvi;

– državljanu države članice Evropske unije ali schengenskega območja (opralvjanje varstva in pomoč osebam);

– otroku, ki še ni dopolnil 13 let in prehaja mejo skupaj z ožjim družinskim članom;

– dnevno ali občasno prehajanje meje zaradi vključenosti v vzgojo, izobraževanje ali znanstveno raziskovanje v Republiki Sloveniji ali državi članici Evropske unije ali schengenskega območja in to izkazuje z ustreznimi dokazili;

– dovoljen prestop meje zaradi opravljanja kmetijsko-poljedelsko-gozdarskih del.

Več o odloku si lahko preberete TUKAJ.

 

Vir: OZS

Na voljo obrazec za pridobitev pomoči za teste na virus SARS-CoV-2 v višini 40 eur na zaposlenega

Gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in zadruge so upravičeni do pomoči za izvedbo hitrih testov v višini 40 eurov na zaposlenega na dan oddaje vloge.

Vlogo je potrebno vložiti prek eDavkov najpozneje do 30. 1. 2021.

Finančna uprava Republike Slovenije  bo izplačala pomoč v enkratnem znesku.

Pomoč za nakup hitrih testov in PCR testov lahko uveljavljajo  tudi za športniki,ki se udeležujejo uradnih tekmovanj pod okriljem mednarodnih športnih zvez in športniki, ki nastopajo na najvišjih ravneh tekmovanj pod okriljem nacionalnih panožnih zvez, ter trenersko in drugo tekmovalno osebje, ki se udeležuje navedenih tekmovanj.

Upravičenec do izplačila pomoči so nacionalne panožne športne zveze, ki organizirajo tekmovanja oziroma nacionalne panožne športne zveze, katerih tekmovalci se udeležujejo tekmovanj. Za izplačilo tovrstne pomoči mora upravičenec preko eDavkov vložiti obrazec najpozneje do 30. 1. 2021.

Vir: gov.si