Spoštovani člani Obrtne zbornice Domžale!
Pretreseni vam sporočamo, da je umrl naš podpredsednik, gospod Stane Kovač – Kebrov Stane. Vabljeni na žalno sejo, ki bo na zbornici v četrtek, 8. marca, ob 18. uri, od takrat bo odprta tudi žalna knjiga.
Poslednje slovo bo potekalo v soboto, 10. marca, ob 15. uri na pokopališču v Domžalah.
vodstvo Obrtne zbornice Domžale